Available courses

Zaliczenie z przedmiotu Propedeutyka chorób wewnętrznych dla studentów z grup dziekańskich 55 i 56

Seminaria Propedeutyka chorób wewnętrznych Kierunek Lekarski

Wykłady Propedeutyka chorób wewnętrznych Kierunek Lekarski

Wykłady z przedmiotu Propedeutyka chorób wewnętrznych dla studentów 3. roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Diabetology lectures for 6MD Program 

Pytania testowe z interny, których autorem jest Dariusz Moczulski

Wykłady Podstawy chorób wewnętrznych Ratownictwo Medyczne

Test Podstawy chorób wewnętrznych Ratownictwo medyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.