Available courses

Wykłady z przedmiotu Propedeutyka chorób wewnętrznych dla studentów 3. roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Diabetology lectures for 6MD Program 

Pytania testowe z interny, których autorem jest Dariusz Moczulski

Wykłady z przedmiotu Podstawy chorób wewnętrznych dla studentów 2. roku kierunku Ratownictwo medyczne w roku akademickim 2021/2022.

Test zawierający pytania z przedmiotu Podstawy chorób wewnętrznych dla studentów 2. roku kierunku Ratownictwo medyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.