Ryzyko wyst±pienia cukrzycy w ci±gu najbliższych 10 lat

Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC)

Lindstrom J, Tuomilehto J: The Diabetes Risk Score: a practical tool to predict type 2 diabetes risk. Diabetes Care 2003, 26: 725–731.

Wybierz wła¶ciwe odpowiedzi i przyci¶nij przycisk oblicz!

1. Wiek

Poniżej 45 lat (0 p.)
45–54 lat (2 p.)
55–64 lat (3 p.)
Ponad 64 lata (4 p.)

2. WskaĽnik masy ciała (BMI)  

Tutaj może Pan(i) obliczyć swoje BMI

Poniżej 25 kg/m2 (0 p.)
25–30 kg/m2 (1 p.)
Powyżej 30 kg/m2 (3 p.)

3. Obwód talii mierzony poniżej żeber (zwykle na wysoko¶ci pępka)

MĘŻCZY¬NI     KOBIETY    
Mniej niż 94 cm
Mniej niż 80 cm
(0 p.)
94–102 cm
80–88 cm
(3 p.)
Ponad 102 cm Więcej niż 88 cm (4 p.)

4. Czy ma Pan(i) zwykle codziennie co najmniej 30 minut aktywno¶ci fizycznej w pracy lub w czasie wolnym (wł±czj±c w to normaln± dzienn± aktywno¶ć ruchow±)?

Tak (0 p.)
Nie (2 p.)

5. Czy często je Pan(i) warzywa i owoce?

Każdego dnia (0 p.)
Nie każdego dnia (1 p.)

6. Czy kiedykolwiek brał(a) Pan(i) regularnie leki przeciwko nadci¶nieniu tętniczemu?

Nie (0 p.)
Tak (2 p.)

7. Czy kiedykolwiek stwierdzono u Pana(i) podwyższone stężenie glukozy (na przykład podczas badania okresowego, choroby czy ci±ży)?

Nie (0 p.)
Tak (5 p.)

8. Czy u którego¶ z członków Pana(i) rodziny rozpoznano cukrzycę (typu 1 lub typu 2)?

Nie (0 p.)
Tak: u dziadka, babci, cioci, wujka, pierwszego kuzyna lub kuzynki (lecz nie u własnej matki, ojca, brata, siostry lub dziecka) (3 p.)
Tak: u matki, ojca, brata, siostry lub własnego dziecka (5 p.)Całkowity wskaĽnik ryzykaRyzyko wyst±pienia cukrzycy w ci±gu najbliższych 10 lat wynosi

Mniej niż 7 Niskie: szacunkowo u 1 na 100 osób wyst±pi cukrzyca
7–11 Lekko podwyższone: szacunkowo u 1 na 25 osób wyst±pi cukrzyca
12–14 Umiarkowane: szacunkowo u 1 na 6 osób wyst±pi cukrzyca
15–20 Wysokie: szacunkowo u 1 na 3 osoby wyst±pi cukrzyca
Ponad 20 Bardzo wysokie: szacunkowo u 1 na 2 osoby wyst±pi cukrzyca