Można zapomnieć zdobywcy i grabież, i nawet gwałt, ale nie można przebaczyć uczonemu, jeżeli próbuje to naukowo uzasadnić.
(Ludwik Hirszfeld, Wikicytaty)

Jeśli młody człowiek, otrzymawszy temat jakiejś pracy, po trzech miesiącach nie wie więcej od profesora na ten temat, to jest niedołęgą.
(Ludwik Hirszfeld, Wikicytaty)

Kto chce zapalać innych, sam musi płonąć.
(Ludwik Hirszfeld, Wikicytaty)

Należy być optymistą na początku pracy, a krytycznym na końcu.
(Ludwik Hirszfeld, Wikicytaty)

Wędrujący po szczytach myśli są wszędzie samotni.
(Ludwik Hirszfeld, Wikicytaty)

Jest jedyna forma nieśmiertelności, o którą warto zabiegać, a jest nią ludzka życzliwość.
(Ludwik Hirszfeld)

Władysław Frasyniuk: Tadeuszu, trzeba być twardym!
Tadeusz Mazowiecki: Władek, wszyscy udają twardzieli, a trzeba być mądrym.
Źródło: rozmowa Władysława Frasyniuka z Tadeuszem Mazowieckim Zmarł Tadeusz Mazowiecki, wp.pl, 28 października 2013

Gdy się spieszysz nie jedź na skróty.
(Dariusz Moczulski)

Podwładny musi walczyć z głupotą swojego przełożonego, przełożony z musi walczyć z głupotą swoich podwładnych.
(Dariusz Moczulski)

Pierwszy dzień w pracy po urlopie trzeba tylko przeżyć.
(Dariusz Moczulski)

Prawdziwa miłość polega na tym, że akceptujemy kogoś takim jakim jest i nie chcemy go zmieniać.
(Dariusz Moczulski)

Lepszą jest zasada, ja nie ukradnę tobie ani ty mi, niż zasada jak ukradnę tobie a ty mi.
(Dariusz Moczulski)

Lepiej przegrać z zasadami niż wygrać bez zasad.
(Dariusz Moczulski, może gdzieś wcześniej zasłyszane)

Kto daje ten ma.
(Aniela Moczulska)

Nie można żyć jednocześnie w dwóch miejscach.
(Dariusz Moczulski, może gdzieś wcześniej zasłyszane)

Jak stanie się coś złego, usiądź i nic więcej nie rób.
(Dariusz Moczulski)

Nie jeździ się na ważne spotkanie ostatnim pociągiem.
(Dariusz Moczulski)

Sztuką jest przegrać i nie płakać.
(Dariusz Moczulski)

Jeżeli kobieta zgłasza Ci problem, to wcale nie znaczy, że chce abyś go rozwiązał.
(Dariusz Moczulski)

Czas jest ostatecznym diagnostą.
(Dariusz Moczulski, może gdzieś wcześniej zasłyszane)

Pedagogika polega na tym, aby przekonać kogoś do swoich racji nie wyrywając mu przy tym rączek i nóżek.
(Dariusz Moczulski)

Rozmowa o pieniądzach zawsze budzi złe emocje.
(Dariusz Moczulski)

Nic nie powoduje więcej zazdrości niż jedzenie i seks.
(Dariusz Moczulski)

Uczciwym i pracowitym trzeba być dla zasady.
(Dariusz Moczulski, może gdzieś wcześniej zasłyszane)

Nigdy nie wdawaj się w konflikty w rodzinie swojej żony.
(Dariusz Moczulski)

Jak nie wiesz co zrobić, kieruj się rozsądkiem.
(usłyszane od profesora Janusza Gumprechta)

Nigdy nie denerwuj się na pacjenta.
(usłyszane od profesora Janusza Gumprechta)

Nawet w Paryżu nie robi się z owsa ryżu.
(usłyszane od profesora Krzysztofa Strojka)

Jak są dwie metody zrobienie tego samego, to żadna z nich nie jest dobra.
(usłyszane na wykładzie profesora Helmuta Wolffa z chirurgii, Berlin 1987-1992)

Problemem nie jest, że student nie wie, problemem jest, że nie chce się nauczyć.
(usłyszane na wykładzie z ortopedii, Berlin 1987-1992)

Żeby nie zdać egzaminu trzeba być jednocześnie głupim, leniwym i bezczelnym.
(usłyszane na wykładzie z medycyny sądowej, Berlin 1987-1992)

Za dużo Pan czyta książek, za mało Pan życia zna.
(kierownik pociągu Kraków-Berlin, 1987-1992)

Uczciwy śpi spokojnie.
(usłyszane od Stanisława Moczulskiego)

Jeżeli pacjent lub jego rodzina są agresywni, to znaczy, że nie radzą sobie z powstałą trudną sytuacją, a nie że są źli na lekarza.
(mgr Rafał Osiński)

Ustąp, żeby zwyciężyć.
(zasada judo)

Dlaczemu?
(Emilka Moczulska)

Ktoś kto nie lubi ryzykować, niech się nie pcha do robienia interesu.
(jeden z założycieli McDonald's)

Tego czego masz za dużo, kiedyś Ci zabraknie.
(usłyszane od Hanny Moczulskiej, mówiła tak Gertruda Fojcik, tylko że po śląsku)

Kromkę chleba zawsze smaruje się ze strony, która ma większą powierzchnię.
(koleżanka ze studiów, Berlin 1987-1992, w oryginale po niemiecku z rejonu Cottbus)

Drzewa nie rosną do nieba.
(Stanisław Moczulski)

Jeżeli nie wiesz co robić, to rób swoje.
(usłyszane od Stanisława Moczulskiego)

Z całym miastem nie powalczysz.
(usłyszane od Stanisława Moczulskiego)

Między złymi nie ma przyjażni.
(przysłowie łacińskie usłyszane na lekcji Języka Łacińskiego 1983-1987)

Najlepszą rzeczą w byciu szefem jest to, że rano idąc do pracy nie musisz się zastanawiać, jaki humor będzie miał dzisiaj twój szef.
(Dariusz Moczulski)

Najbardziej bezwzględny w swoim zachowaniu jest człowiek, który czuje się skrzywdzony.
(Dariusz Moczulski)

W kazdym człowieku są rzeczy dobre i złe. Można w każdym szukać tych złych, ale ja przyszedłem do Was szukać tych dobrych.
(proboszcz parafii w Przegędzy, 2006)

Przyjaźń zawarta przy kieliszku często krucha jest.
Amicitia inter pocula contracta plerumquae vitrera est.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Osioł osłu najpiękniejszy.
Asinus asino pulcherrimus.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Żyć szczęśliwie znaczy żyć uczciwie.
Beate vivere est honeste vivere.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Prawo jest bezsilne wobec przemocy.
Contra vim non valet ius.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Prześladowana cnota rośnie.
Crescit sub pondere virtus.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Nienawidzą, ponieważ nierozumieją.
Damnat quod non intellegunt.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Ostatni dzień jest uczniem pierwszego .
Discipulus est proiris posterior dies.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Dopóki nauczamy, uczymy się sami.
Dum docemus, discimus.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Ustąp miejsca lepszym.
Da locum melioribus.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Blizna pozostaje także po wyleczonych ranach.
Etiam sanato vulnere cicatrix manet.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Jemy, aby żyć, a nie żyjemy po to, aby jeść.
Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Nic nie mam, więc niczego się nie boję.
Ego nihil timeo, quia hihil habeo.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Uprzejmość rodzi uprzejmość.
Gratia gratiam parti.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Człowiek nieuczciwy nie jest szczęśliwy.
Homo improbus beatus non est.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Szczera opinia lepsza niż pieniądze.
Honesta fama melior pecunia.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki.
Honos habet onus.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Wielka obietnica ogromnie głupca cieszy.
Laetificat stultum grandis promissio multum.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Śmierć jest człowiekowi pewna, ale jej godzina nieznana.
Mors certa, hora incerta.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Liczni ludzie wiele wiedzą, wszystkiego nie wie nikt.
Multi multa sciunt, nemo omnia.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Wielki ten, kto będąc bogatym, żyje jak ubogi.
Magnus ille, qui in divitiis pauper est.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Nikt nie doszedł do celu poprzez strach.
Nemo timendo ad summum pervenit locum.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Nic nie starzeje się szybciej niż wdzięczność.
Nihil citius senescit quam gratta.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Nic tak nie świadczy o małostkowości jak umiłowanie bogactwa.
Nihil est tam angusti animi quam amare divitias.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Zbyt grzeczni bywają ordynarni.
Niminum civiles viles.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
Non scholae, sed vitae discimus.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Powaga tych, którzy uczą, staje się przeszkodą dla tych, którzy chcą się uczyć.
Obest plerumque iss, qui discere volunt, auctoritas eorum, qui docent.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Zapomnienie jest objawem lekceważenia.
Oblivio signum neglegentiae.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Uległość tworzy przyjaźń, prawda rodzi nienawiść.
Obsequi(um) amicos, veritas odium parit.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Poeci rodzą się, mówcą można zostać.
Poetae nascuntur, oratores fiunt.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

W trudnych warunkach miej nadzieję na lepsze.
Rebus in adversis melius sperare memento.
(http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/)

Stawaj rzadko w domu sąsiada, by nie miał cię dość i nie nabrał wstrętu.
(Biblia Tysiąclecia, Prz 25, 17)

Jak chwieją się nogi chromego, tak w ustach głupiego przysłowie.
(Biblia Tysiąclecia, Prz 26, 7)

Bez drew zagaśnie ognisko, bez donosiciela spór zniknie.
(Biblia Tysiąclecia, Prz 26, 20)

Ustami wróg zwodzi - a w sercu kryje podstęp.
(Biblia Tysiąclecia, Prz 26, 24)

Choć się zatai nienawiść podstępnie, to złość się wyda na zgromadzeniu.
(Biblia Tysiąclecia, Prz 26, 26)

Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień ci przyniesie.
(Biblia Tysiąclecia, Prz 27, 1)

Jeśli znasz się na rzeczy, odpowiedz bliźniemu, a jeśli nie, rękę twą połóż na ustach!
(Biblia Tysiąclecia, Syr 5, 12)

We wszystkich sprawach pamiętaj o swym kresie, a nigdy nie zgrzeszysz.
(Biblia Tysiąclecia, Syr 7, 36)

Nie pożyczaj człowiekowi możniejszemu od siebie, a jeślibyś pożyczył, uważaj to za stracone!
(Biblia Tysiąclecia, Syr 8, 12)

Nie czyń się biednym, urządzając uczty za pożyczone pieniądze, gdy nie masz nic w kieszeni.
(Biblia Tysiąclecia, Syr 18, 33)

Czym jest pożądanie eunucha, by dziewczynę pozbawić dziewictwa, tym jest przeprowadzanie sprawiedliwości przemocą.
(Biblia Tysiąclecia, Syr 20, 4)

Niejeden milczący został uznany za mądrego, a innego skutkiem wielomówstwa znienawidzono.
(Biblia Tysiąclecia, Syr 20, 5)

Jeden milczy, bo nie wie, co odpowiedzieć, a drugi milczy, gdyż umie [czekać na] stosowną chwilę.
(Biblia Tysiąclecia, Syr 20, 6)

Czasem powodzenie przynosi człowiekowi nieszczęście, a niespodziewany zysk wychodzi na szkodę.
(Biblia Tysiąclecia, Syr 20, 9)

Czasem ktoś kupuje wiele za małe pieniądze, a płaci za to siedem razy więcej.
(Biblia Tysiąclecia, Syr 20, 12)

Kto buduje dom za cudze pieniądze, podobny jest do gromadzącego kamienie na własny grobowiec.
(Biblia Tysiąclecia, Syr 21, 8)

Noga głupiego jest skora, by wejść do domu, człowiek z ogładą, przeciwnie, krępować się będzie.
(Biblia Tysiąclecia, Syr 21, 22)

Nauczać głupiego - to jakby nauczać drzemiącego, który jeszcze w końcu zapyta: «A o co chodzi?»
(Biblia Tysiąclecia, Syr 22, 10)

Trudno jest kupcowi ustrzec się przestępstw, a handlarz nie będzie wolny od grzechu.
(Biblia Tysiąclecia, Syr 26, 29)

Jak kołek wbija się między kamienie ze sobą spojone, tak grzech się wdziera między sprzedaż a kupno.
(Biblia Tysiąclecia, Syr 27, 2)

Lepsze jest życie biednego pod dachem z tarcic niż wspaniałe uczty u obcych.
(Biblia Tysiąclecia, Syr 29, 22)

Skończył życie jego ojciec, ale jakby nie umarł, gdyż podobnego sobie zostawił.
(Biblia Tysiąclecia, Syr 30, 4)

Ani synowi, ani żonie, ani bratu, ani przyjacielowi nie dawaj władzy nad sobą za życia, nie oddawaj też twoich dostatków komu innemu, abyś pożałowawszy tego, nie musiał o nie prosić.
(Biblia Tysiąclecia, Syr 33, 20)

Jeśli jeden buduje, a drugi rozwala, jakiż pożytek im zostaje, poza trudem?
(Biblia Tysiąclecia, Syr 34, 23)

Każdy doradca wysoko ceni swą radę, a przecież bywa i taki, który doradza na swoją korzyść.
(Biblia Tysiąclecia, Syr 37, 7)

Nie naradzaj się z tym, kto na cię patrzy krzywym okiem, a przed tymi, co ci zazdroszczą, ukryj zamiary!
(Biblia Tysiąclecia, Syr 37, 10)

Nie wszystko służy wszystkim i nie każdy we wszystkim ma upodobanie.
(Biblia Tysiąclecia, Syr 37, 28)

Kiedy ludzie stają się naprawdę źli, jedynym uczuciem, jakie im pozostaje, jest radość z cudzej krzywdy.
(Johann Wolfgang von Goethe, Wikicytaty)

Łatwo się nauczyć panowania, trudniej rządzenia.
(Johann Wolfgang von Goethe, Wikicytaty)

Nikt nie jest panem ludzi naprawdę twórczych, należy ich zostawić samych sobie.
(Johann Wolfgang von Goethe, Wikicytaty)

Miłość trzymana jest węzłem zobowiązań, który ludzie, ponieważ są nikczemni, zrywają, skoro tylko nadarzy się sposobność osobistej korzyści, natomiast strach jest oparty na obawie kary; ten więc nie zawiedzie nigdy.
(Niccolo Machiavelli, Książe)

Ludzie prędzej puszczają w niepamięć śmierć ojca niż stratę ojcowizny.
(Niccolo Machiavelli, Książe)

Albowiem człek żądny działać wyłącznie w zgodzie ze swą cnotą przystaje na swój upadek pośród tak wielu złych.
(Niccolo Machiavelli, Książe)

Po co statut i prawa chwalebne stawiamy, Jeśli się obyczajów dobrych nie trzymamy?
(Jan Kochanowski, Pieśn 1)

Mogło być gorzej. Twój wróg mógł być twoim przyjacielem.
(Stanisław Jerzy Lec, Myśli nieuczesane)

Gdy prosi cię nieprzyjaciel, spełń jego prośbę, ale strzeż się go potem podwójnie.
(Epikur, Wikicytaty)

Jest rzeczą oczywistą, że pożytek z przemówień krótkich i przemówień długich jest taki sam.
(Epikur, Wikicytaty)

Jeśli chcesz człowieka uszczęśliwić, nie dodawaj nic do tego, co posiada, ale ujmuj mu kilka z jego życzeń.
(Epikur, Wikicytaty)

Jeżeli będziesz żył wedle swojej natury, nigdy nie będziesz biedny: jeżeli wedle ludzkich mniemań – nigdy nie będziesz bogaty.
(Epikur, Wikicytaty)

Ktoś, kto tego, co posiada, nie uważa za największe bogactwo, będzie nieszczęśliwy nawet, gdyby posiadł cały świat.
(Epikur, Wikicytaty)

My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół, co wiary, że taką pomoc możemy uzyskać.
(Epikur, Wikicytaty)

Pan Bóg był sprawiedliwy, bogatym dał jedzenie a biednym apetyt.
(Usłyszane od jednego z pacjentów w Poradni Diabetologicznej w Zabrzu)

Wszystko można kupić, lecz nie wszystko można mieć.
(Usłyszane od jednego z pacjentów w Poradni Nefrologicznej w Łodzi)

Człowiek naprawdę docenia tylko to co zdobył z wielkim trudem.
(Usłyszane od jednego z pacjentów w Poradni Nefrologicznej w Łodzi)

Najprymitywniejszym sposobem rozwiązania problemu jest znalezienie winnego.
(Dariusz Moczulski)

Autorytety są główną przyczyną tego, że ludzkość stoi w miejscu.
(Johann Wolfgang von Goethe, Wikicytaty)

Świat idzie naprzód tylko dzięki tym, którzy się temu sprzeciwiają.
(Johann Wolfgang von Goethe, Wikicytaty)

Błąd łatwiej dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi.
(Johann Wolfgang von Goethe, Wikicytaty)

Charakter człowieka najlepiej określa się przez to, co uznaje on za śmieszne.
(Johann Wolfgang von Goethe, Wikicytaty)

I być zmuszonym do uwielbiania absurdu – to najsmutniejszy stan, do jakiego może być doprowadzony człowiek świadomy swego rozumu.
(Johann Wolfgang von Goethe, Wikicytaty)

Istnieją dwie pokojowe formy przemocy: prawo i przyzwoitość.
(Johann Wolfgang von Goethe, Wikicytaty)

Myślenie jest ważniejsze niż wiedza, ale nie ważniejsze niż obserwacja.
(Johann Wolfgang von Goethe, Wikicytaty)

Nie zawsze się traci, kiedy się zostaje pozbawionym czegoś.
(Johann Wolfgang von Goethe, Wikicytaty)

Nikt nie jest tak bardzo zniewolony jak ktoś, kto czuje się wolnym, podczas gdy w rzeczywistości nim nie jest.
(Johann Wolfgang von Goethe, Wikicytaty)

Po sposobie, w jaki spełniasz swój obowiązek poznasz wartość swoją.
(Johann Wolfgang von Goethe, Wikicytaty)

Talent kształci się w ciszy, a charakter – w wirze świata.
(Johann Wolfgang von Goethe, Wikicytaty)

Ten jest najszczęśliwszym człowiekiem, który koniec swego życia może powiązać z jego początkiem.
(Johann Wolfgang von Goethe, Wikicytaty)

Większego szczęścia nie ma na ziemi jak szczerze kochać i być ukochanym.
(Johann Wolfgang von Goethe, Wikicytaty)

Czas jest ważniejszy niż przestrzeń. Jedność ważniejsza niż konflikt. Rzeczywistość jest ważniejsza od idei. Całość jest ważniejsza niż część.
(Papież Franciszek, onet.wiadomości)

Co prawda, żeby umieć rozkazywać, trzeba się najpierw nauczyć słuchać, ale jeśli ktoś przez kilkadziesiąt lat umiał tylko słuchać, to już nie nadaje się do rozkazywania
(Napoleon Bonaparte, Wikicytaty)

Człowiek nie ma przyjaciół, przyjaciół ma tylko powodzenie.
(Napoleon Bonaparte, Wikicytaty)

Dwie rzeczy popychają ludzi do działania – interes i strach.
(Napoleon Bonaparte, Wikicytaty)

Nakładać zbyt twarde warunki, znaczy zwalniać od ich wykonania.
(Napoleon Bonaparte, Wikicytaty)

Naród, który nie chce karmić swojej armii, będzie karmić cudzą.
(Napoleon Bonaparte, Wikicytaty)

Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką.
(Napoleon Bonaparte, Wikicytaty)

Nie przeszkadzaj swojemu wrogowi gdy popełnia błędy.
(Napoleon Bonaparte, Wikicytaty)

Od dwóch dobrych generałów wolę jednego, który ma szczęście.
(Napoleon Bonaparte, Wikicytaty)

Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi.
(Napoleon Bonaparte, Wikicytaty)

Najniebezpieczniejszy światopogląd mają ludzie, którzy nigdy nie przyglądali się światu.
Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben.
(Aleksander von Humboldt, Wikicytaty)

To, jak człowiek przyjmuje swój los, jest oczywiście ważniejsze od tego, jaki on jest.
(Wilhelm von Humboldt, Wikicytaty)

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht.
Kto raz klame, tomu neveria, aj keby hovoril pravdu.
(przysłowie niemieckie)

Największą wadą demokracji jest fakt, że rządzi większość a nie rozsądek.
(Dariusz Moczulski)

Ludzie nie są nastawieni przeciw tobie, oni tylko dbają o swoje interesy.
Men are not against you, they are merely for themselves.
(Gene Fowler)

Nieszczęście właściwie nie zmienia charakteru i nie stwarza w nim nowych rysów, ale uwypukla jedynie predyspozycje od dawna w nim istniejące.
(Stefan Zweig)

Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym.
The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.
(Bernard Shaw)

Dyplomata to człowiek, który dwa razy się zastanowi, zanim nic nie powie.
(Winston Churchill)

Dyplomata to taki człowiek, który pamięta o urodzinach żony, nie pamiętajac o jej wieku.
(Anthony Robert Eden)

Cały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości.
(Helmut Schmidt)

Głupiec w jednym góruje nad mędrcem, jest zawsze z siebie zadowolony.
(Napoleon Bonaparte)

Nie ma nic bardziej nieznośnego niż głupiec, któremu się powodzi.
(Cyceron)

Łatwiej ukryć, że się ma pieniądze, niż że się ich nie ma.
(Dariusz Moczulski)

Brońcie mnie przed przyjaciółmi, przed wrogami sama się obronię.
(pewna dobra znajoma)

Lepiej nie mówić nic, niż mówić o niczym.
(Tadeusz Kotarbiński)

Człowiek myślący niczego nie przyrzeka z wyjątkiem tego, że pozostanie myślącym człowiekiem.
(Bertolt Brecht)

Skarżysz się, że znosisz krzywdy i niesprawiedliwość... Pamiętaj, że największym nieszczęściem jest je wyrządzać.
(Pitagoras)

Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać trzeba, a czego nie.
(Platon)

Miej nawet nieduży rozum, ale swój.
(Johann Wolfgang Goethe)

Szukajac szczęścia i dobra innych, znajdujemy własne.
(Platon)

Największym złem, na które cierpi świat, jest nie siła złych, lecz słabość dobrych.
(Monteskiusz)

Jedna zmiana przygotowuje drugą.
(Niccoló Machiavelli)

Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.
(Napoleon Bonaparte)

Choć nieraz mówię o durnej Polsce, wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służę.
(Józef Piłsudski, Wikicytaty)

Naród wspaniały, tylko ludzie kurwy.
(Józef Piłsudski, Wikicytaty)

Głowa moja pełna jest najdzikszych sprzeczności!
(Józef Piłsudski, Wikicytaty)

Kto nie był socjalistą za młodu, ten na starość będzie skurwysynem.
(Józef Piłsudski, Wikicytaty)

Racja jest jak dupa, każdy ma swoją.
(Józef Piłsudski, Wikicytaty)

Mając takich przyjaciół, nie potrzebujemy już wrogów.
(Winston Churchill, Wikicytaty)

Podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą różnicę.
Attitude is a little thing that makes a big difference.
(Winston Churchill, Wikicytaty)

To wy byliście lwami – ja tylko ryczałem.
(Winston Churchill, Wikicytaty)

Zły to lekarz, który stosuje lekarstwo gorsze od samej choroby.
(Sofokles, Wikicytaty)

Tylko szlachetne czyny są trwałe.
(Sofokles, Wikicytaty)

Demokracja to największe oszustwo współczesności.
(Dariusz Moczulski)

Silent leges inter arma. – milkną prawa w szczęku broni
(Paremia prawnicza, Wikipedia)

Commodum eius esse debet, cuius est periculum. – korzyść musi przypadać temu kto ponosi ryzyko
(Paremia prawnicza, Wikipedia)

Confessio est regina probationum. – przyznanie się jest królową dowodów
(Paremia prawnicza, Wikipedia)

Confessus pro iudicato est. – ten, kto przyznał się do winy, jest jak osądzony
(Paremia prawnicza, Wikipedia)

Et non facere, facere est. – powstrzymywanie się od działania jest także działaniem
(Paremia prawnicza, Wikipedia)

Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur. – nikt rozumny nie karze dlatego, że popełniono przewinienie, lecz dlatego, by nie popełniano
(Paremia prawnicza, Wikipedia)

Non omne quod licet honestum est. – nie wszystko, co dozwolone, jest uczciwe
(Paremia prawnicza, Wikipedia)

Quid leges sine moribus? – cóż znaczą ustawy bez obyczajów
(Paremia prawnicza, Wikipedia)

Satius enim esse impunitum relinqui facinus nicentis quam innocentem damnari. – lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego
(Paremia prawnicza, Wikipedia)

Inteligent tym się różni od nieinteligenta, że nie obraża się o żarty, rozumie żarty i lubi żarty.
(Władysław Bartoszewski, Wikicytaty)

Jeśli panna nie jest piękna i posażna, to powinna być choć sympatyczna, a nie nabzdyczona.
(Władysław Bartoszewski, Wikicytaty)

Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca, ale jeszcze pewniej (…) nie wszystko, co się opłaca, to jest w życiu coś warte.
(Władysław Bartoszewski, Wikicytaty)

Piszę i publikuję tylko to, co naprawdę myślę, nigdy nic innego.
(Władysław Bartoszewski, Wikicytaty)

Warto być przyzwoitym.
(Władysław Bartoszewski, Wikicytaty)

Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.
(Władysław Bartoszewski, Wikicytaty)

Trzeba sto razy przegrać, żeby raz wygrać
(Kamil Stoch cytując słowa swojego ojca, www.cytaty.pl)

Gdy będziesz zbyt poważny, to zaczną się ludzie z ciebie śmiać.
(Gdzieś usłynasze powidzenie czeskie)

By być wielkim, trzeba było kiedyś być małym.
(Przysłowia francuskie, Wikicytaty)

Chcesz ocenić człowieka, pozwól mu rozkazywać.
(Przysłowia francuskie, Wikicytaty)

Lekarzowi i grabarzowi nie życzy się „dobrego roku”.
(Przysłowia żydowskie, Wikicytaty)

Nie módl się, żeby się skończyły twoje kłopoty, bo wraz z nimi kończy się życie.
(Przysłowia żydowskie, Wikicytaty)

Twój przyjaciel ma przyjaciela, przyjaciel twego przyjaciela też ma przyjaciela, pamiętaj bądź dyskretny.
(Przysłowia żydowskie, Wikicytaty)

Dobremu mówcy potrzebny jest dobry słuchacz.
(Przysłowia ormiańskie, Wikicytaty)

Jakim głosem mówisz, takim otrzymasz odpowiedź.
(Przysłowia ormiańskie, Wikicytaty)

Szalona dziewczyna staje się szaloną żoną, potem szaloną gospodynią, a na końcu starą wariatką.
(Przysłowia ormiańskie, Wikicytaty)

Za duży jeden dom na stu mężczyzn; za mały jest jeden dom na dwie niewiasty.
(Przysłowia ormiańskie, Wikicytaty)

Bezpieczeństwo osiągniesz nie wznoszeniem ogrodzeń, ale otwieraniem bram.
(Przysłowia fińskie, Wikicytaty)

W pamięci uczniów najlepiej zapisują się błędy nauczycieli.
(Przysłowia fińskie, Wikicytaty)

Gdyby wszyscy byli bogaci, nikt nie chciałby wiosłować.
(Przysłowia norweskie, Wikicytaty)

Urlop jest po to, aby zmęczyć się w inny sposób.
(Hanna Moczulska)

Cierpliwość i kulturę osobistą ludzie często błędnie odbierają jako słabość.
(Dariusz Moczulski)

Wychwalanie siebie pozostaw innym.
(Pitagoras, Wikicytaty)

Zły język zdradza złe serce.
(Pitagoras, Wikicytaty)

Ustąp z drogi trzodzie idącej; przeciw znacznej większości nie występuj.
(Pitagoras, Wikicytaty)

Zresztą zamiast kraść jako dyrektor, fabrykant, sekretarz czy inny prezes lepiej już kraść par excellence jako złodziej. Tak jest chyba uczciwiej.
(Kwinto, Film Vabank, https://pl.wikiquote.org/wiki/Vabank)

Nie można własnego szczęścia budować na nieszczęściu innych.
(Marek Edelman, Wikicytaty)

Prawda, która przychodzi za późno, jest niepożyteczna.
(Marek Edelman, Wikicytaty)

Jesteś tak szczęśliwy jak twoje najmniej szczęśliwe dziecko.
(z książki Mikołaja Grynberga "Oskarżam Auschwitz")

Czy wyżej, tym łatwiej ukryć swoją niekompetencję. Ministra Finansów nikt nigdy nie zapyta o tabliczkę mnożenia.
(z pewnej rozmowy)

Ignacy Krasicki
Bajki i przypowieści
Wół minister
Kiedy wół był ministrem i rządził rozsądnie,
Szły, prawda, rzeczy z wolna, ale szły porządnie.
Jednostajność na koniec monarchę znudziła;
Dał miejsce woła małpie lew, bo go bawiła.
Dwór był kontent, kontenci poddani — z początku;
Ustała wkrótce radość — nie było porządku.
Pan się śmiał, śmiał minister, płakał lud ubogi.
Kiedy więc coraz większe nastawały trwogi,
Zrzucono z miejsca małpę. Żeby złemu radził,
Wzięto lisa: ten pana i poddanych zdradził.
Nie osiedział się zdrajca i ten, który bawił:
Znowu wół był ministrem i wszystko naprawił.

Ja: „Zastanawiam się, czy tracić swój czas na naprawianie tego świata?”
Bliska osoba: „Jeśli się mnie na przykład zapytasz, czy masz naprawiać swój samochód, to radzę ci, abyś tego nie robił, bo go tylko popsujesz.”

Sprawowanie władzy jest jak film pornograficzny. Można go zrobić na różne sposoby, ale zawsze chodzi o to samo.
(Bardzo bliska osoba)

Medycyna kończy się tam, a zaczyna szarlataneria, gdzie dobro pacjenta przestaje być na pierwszym miejscu.
(Student medycyny)

Mówienie nieprawdy może przynieść ci wiele korzyści, nigdy jednak nie uczyni cię wielkim człowiekiem
(gdzieś usłyszane lub przeczytane)

Najlepiej racjonalizuje wydatki ograniczona liczba pieniędzy.
(Dariusz Moczulski)

Nie ma lepszej długoterminowej motywacji do pracy niż pieniądze.
(Dariusz Moczulski)

Zamiast tracić czas, by walczyć ze złem, choć jest to czasem potrzebne, trzeba robić dobro.
(Przemysław Staroń Nauczyciel Roku 2018)

Jest w naturze ludzkiej nienawidzić tych, których się skrzywdziło.
(Proprium humani ingenii est odisse quem laeseris.)
(Tacyt, Wikicytaty)

Corruptissima re publica plurimae leges.
(Różne tłumaczenia: Najwięcej praw w skorumpowanym państwie; Przy największym państwa nierządzie najliczniejsze (są) prawa; Zepsute państwo mnoży ustawy; Im bardziej chore państwo, tym więcej w nim praw.)
(Tacyt, Wikicytaty)

Tam gdzie wszyscy myślą to samo, nie myśli nikt.
(Ajahn Brahm)

Dinozaur to nie jest polityk stary, bo przecież doświadczenie to w polityce zaleta. Dinozaur to polityk, który uporczywie żyje w innej epoce.
(Tomasz Sawczuk, Kultura Liberalna)

Celem medycznym nie jest leczenie lecz pomoc choremu.
(prof. Radzisław Kordek, usłyszane w dniu 13.04.2019 na wykładzie "Wczesne wykrywanie nowotworów — kontrowersje i mity" podczas Forum Internistów 2019)