CV

Imię i Nazwisko:       Dariusz Moczulski

Data urodzenia:       21.02.1968

Wykształcenie i przebieg pracy zawodowej

Stopnie i tytuły naukowe

Specjalizacje

Stypendia i nagrody

Znajomość języków

Główne zainteresowania naukowe

Dorobek dydaktyczny

Dorobek organizacyjny

Promotor prac doktorskich