Skip available courses

Available courses

Wykłady z przedmiotu Choroby układu moczowego

Seminaria z przedmiotu Choroby układu moczowego

Quiz z przedmiotu Choroby układu moczowego

Quiz z przedmiotu Choroby układu ruchu

Wykłady z przedmiotu Podstawy chorób wewnętrznych

Quiz z przedmiotu Podstawy chorób medycznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Quiz Integracja Przedmioty Niezabiegowe