Skip available courses

Available courses

Wykład nr 1 z przedmiotu Choroby układu moczowego

Wykład nr 2 z przedmiotu Choroby układu moczowego

Wykład nr 3 z przedmiotu Choroby układu moczowego

Wykład 4 z przedmiotu Choroby układu moczowego

Test zaliczeniowy z przedmiotu Choroby układu moczowego dla studentów IV roku Wydziału Wojskowo-Lekarskiego

Test zaliczeniowy z przedmiotu Choroby układu ruchu dla studentów IV roku Wydziału Wojskowo-Lekarskiego

Wykład 1 dla studentów II roku Ratownictwa medycznego z przedmiotu Podstawy chorób wewnętrznych.

Wykład 2 dla studentów II roku Ratownictwa medycznego z przedmiotu Podstawy chorób wewnętrznych.

Wykład 3 dla studentów II roku Ratownictwa medycznego z przedmiotu Podstawy chorób wewnętrznych.

Egzamin z przedmiotu Podstawy chorób medycznych