Skip available courses

Available courses

Zajęcia z przedmiotu Choroby układu ruchu dla grup dziekańskich 11 i 12 kierunku lekarskiego Kolegium Wojskowo-Lekarskiego w dniach 16.04.2020, 17.04.2020 i 21.04.2020.

Zajęcia z przedmiotu Choroby układu ruchu dla grup dziekańskich 11 i 12 kierunku lekarskiego Kolegium Wojskowo-Lekarskiego w dniach 16.04.2020, 17.04.2020 i 21.04.2020.


Zajęcia z przedmiotu Choroby układu ruchu dla grup dziekańskich 9 i 10 kierunku lekarskiego Kolegium Wojskowo-Lekarskiego w dniach 01.04.2020, 02.04.2020 i 03.04.2020.

Zajęcia z przedmiotu Choroby układu ruchu dla grup dziekańskich 9 i 10 kierunku lekarskiego Kolegium Wojskowo-Lekarskiego w dniach 01.04.2020, 02.04.2020 i 03.04.2020.

Zajęcia z przedmiotu Choroby układu ruchu dla grup dziekańskich 7 i 8 kierunku lekarskiego Kolegium Wojskowo-Lekarskiego.

Zaliczenie testowe z przedmiotu Choroby układu ruchu dla grup dziekańskich 7 i 8 kierunku lekarskiego Kolegium Wojskowo-Lekarskiego.

Forum z przedmiotu Etyka lekarska dla studentów 2. roku kierunku lekarskiego Kolegium Wojskowo-Lekarskiego

Wykłady z przedmiotu Etyka lekarska dla studentów 2. roku kierunku lekarskiego Kolegium Wojskowo-Lekarskiego

Forum z przedmiotu Choroby układu ruchu dla studentów 4. roku kieriunku lekarskiego Kolegium Wojskowo-Lekarskiego.

Seminaria z przedmiotu Choroby układu ruchu dla studentów IV roku kierunku lekarskiego Kolegium Wojskowo-Lekarskiego


Quiz z przedmiotu Choroby układu ruchu

Wykłady z przedmiotu Choroby układu moczowego

Seminaria z przedmiotu Choroby układu moczowego

Quiz z przedmiotu Choroby układu moczowego

Wykłady z przedmiotu Podstawy chorób wewnętrznych

Quiz z przedmiotu Podstawy chorób medycznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Quiz Integracja Przedmioty Niezabiegowe