Skip available courses

Available courses

Wykład 1 z przedmiotu Choroby układu moczowego

Wykład 2 z przedmiotu Choroby układu moczowego

Wykład 3 z przedmiotu Choroby układu moczowego

Wykład 4 z przedmiotu Choroby układu moczowego

Quiz z przedmiotu Choroby układu moczowego

Quiz z przedmiotu Choroby układu ruchu

Wykład 1 z przedmiotu Podstawy chorób wewnętrznych.

Wykład 2 z przedmiotu Podstawy chorób wewnętrznych.

Wykład 3 z przedmiotu Podstawy chorób wewnętrznych.

Quiz z przedmiotu Podstawy chorób medycznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Quiz Integracja Przedmioty Niezabiegowe