Strona Dariusza Moczulskiego

Prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Kontakt

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113

dariusz.moczulski@umed.lodz.pl

Przebieg pracy zawodowej

1987 - 1993 Wydział Lekarski Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie

1993 - 2006 Asystent i Adiunkt Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu

1996 - 1999 Sekcja Genetyki i Epidemiologii, Joslin Diabetes Center, Harvard University, Boston, USA

od 2006 Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


CV
Klinika
Ulubione Cytaty

Program stażu podyplomowego Szpitala im. WAM 2019/2020
Skierowanie na staż cząstkowy
Oddelegowanie do innego szpitala
Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy
Komunikat Ministerstwa Zdrowia w związku z pandemią COVID-19
Komunikat Okręgowej Izby Lekarskiej w związku z pandemią COVID-19

Standardy kształcenia dla kierunku lekarskiego

2019/2020 Program dla kierunku lekarskiego Kolegium Wojskowo-Lekarskiego (II-VI rok)

2019/2020 Plan zajeć dla kierunku lekarskiego Kolegium Wojskowo-Lekarskiego

II Rok III Rok IV Rok V Rok VI Rok

2019/2020 Harmonogram wykorzystania sal dydaktycznych

2020/2021 Program dla kierunku lekarskiego Kolegium Wojskowo-Lekarskiego (III-VI rok) - Wersja robocza

2020/2021 Plan zajeć dla kierunku lekarskiego Kolegium Wojskowo-Lekarskiego - Wersja robocza

III Rok IV Rok V Rok

2019/2020 Harmonogram zajęć dydaktycznych w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

Platforma e-learning MOODLE

Forum Jakości KształceniaPytania i odpowiedzi

Pytanie: Czy furosemid wpływa na GFR? Jeśli tak to w jakim mechaniźmie, jeśli nie, to jak w niewydolności nerek poprawiamy to GFR?

Odpowiedź: Furosemid sam w sobie nie poprawia/podnosi GFR. Jeżeli podanie furosemidu doprowadza do nadmiernego odwodnienia chorego, to może to nawet pogarszać/obniżać GFR. Można spróbować poprawić/podnieść GFR poprzez adekwatne nawodnienie chorego oraz poprzez ochronę nerek - odstawienie leków nefrotoksycznych. W ostrym uszkodzeniu nerek usuwamy przyczynę i czekamy z nadzieją, że nerki się zregeneurują i powrócą do swojej poprzedniej czynności. W ostrym uszkodzeniu nerek zalecałbym odstawienie inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę oraz odstawienie leków z grupy antagonistów receptora dla angiotensyny II do czasu poprawy czyności wydalniczej nerek. W niewydolności serca można poprawić/podnieść GFR poprzez poprawę czynności serca. Tylko w niektórych przypadakch niewydolności serca podanie furosemidu może poprawić/podnieść GFR. Moze to mieć miejsce u osób z niewydolnością serca przewodnionych. Podanie furosemidu nie ma wtedy bezpośredniego korzystengo wpływu na nerki, lecz poprzez poprawę czynności serca, przez odwodnienie osoby przewodnionej, może w konsekwencji poprawić/podnieść GFR. Chory z obrzękami spowodowanymi niewydolnoscią serca nie powinien po podaniu furosemidu tracić na wadze więcej niż 0,5-1,0 kg na 24 godziny. Zbyt intensywne odowodnienie może w takich przypadkach doprowadzić do pogorszenia/obniżenia się GFR.
Podsumowanie: 1) Furosemid sam w sobie nie podwyższa GFR. 2) Nie nalezy stosować furosemidu u osoby odwodnionej. 3) Furosemid może wpływać korzystnie na czynność nerek u osób przewodnionych z niewydolnością serca poprzez poprawę czynności serca.